Spolek pro místní podporu a jeho cíle

Výstavbu lyžařského běžeckého střediska Silberhütte podnítily v roce 1976 bavorské lesní závody Bayerischer Staatsforst v Řezně. Jednalo se o to, aby se nárůst běžeckého lyžování omezil na vybrané oblasti státních lesů. Patřičnou finanční pomoc poskytla Spolková republika Německo, svobodný stát Bavorsko, okresy Tirschenreuth a Neustadt, město Weiden, lyžařský svaz Horního Falcka a okolní obce. Potřebným komunálním zřizovatelem se stala tehdejší obec Hohenthan v čele s jejím starostou Adolfem Krausem. Obec zapojila i místní lyžařský klub Altglashütte, který měl dané zařízení organizovat a provozovat.

Komuna uzavřela se státními lesy uživatelskou smlouvu pro provoz lyžařských běžeckých tras, postavila potřebná parkoviště a upravila vedení plánovaných lyžařských běžeckých tras, zakoupila stroj na udržování tras a pro potřebné práce uvolnila obecního pracovníka v rozsahu 200 hodin ročně. Mimo to se starala o potřebné palivo a náhradní díly. V roce 1978 po zrušení obce Hohenthan převzalo zařízení město Bärnau.

Pro místní obyvatelstvo, spolky a školy má lyžařské běžecké středisko Silberhütte velmi velký význam. Rozsáhlé možnosti pro jeho další rozvoj poskytuje především turismus. Spolek pro místní podporu lyžařského běžeckého střediska Silberhütte byl založen v roce 1982, aby středisko Silberhütte finančně a organizačně podporoval.

Spolek svou iniciativou nejenže podpořil rozvoj přeshraniční turistiky, ale také dlouhodobě zlepšil možnosti pro sport a využití volného času obyvatelstva a škol v této oblasti. Jen konkurenceschopná nabídka zaručuje atraktivitu této oblasti pro přeshraniční turismus a jeho význam coby místního střediska pro sport a využití volného času. Zasněžovací zařízení, nová funkční budova a technický vozový park, přizpůsobený stávajícím podmínkám, splňují požadavky kladené na služby, které v dnešní době návštěvníci očekávají. Spolek plánuje celoroční využití stávajícího zařízení, aby vyčerpal turistický potenciál pohraniční horské oblasti. Vedle nynějších cykloturistických, turistických a lyžařských běžeckých tras se předpokládá také zřízení další nabídky ve formě bobové dráhy, zimního a letního biatlonu, střílení z luku, nordic walking a zábavné hřiště pro děti.      

Pro sportovní výchovu je zdravotní aspekt a pedagogický význam běžeckého lyžování již dávno prokázán. Mnoho škol si proto pořídilo vybavení pro běh na lyžích. Navíc byl z iniciativy učitelů a s podporou příznivců zakoupen dostatečný počet lyžařského vybavení pro dvě školní třídy. Účelem je umožnit třídám z obou stran hranic, aby se zúčastnily lyžařského výcviku. Soutěže a lyžařské kurzy představují ideální doplnění běžného školního dne. Pohyb v překrásné zimní krajině seznamuje děti s přírodou a domácí krajinou.

Pro spolky zabývající se zimními sporty jsou výhody zasněžovací techniky zcela zřejmé: díky použití zasněžovacích děl jsou organizátoři v období s nízkými srážkami schopni plánovat s větší jistotou. Termíny sportovních soutěží lze lépe dodržovat, počet tréninkových jednotek na sněhu lépe kalkulovat a cesty na místo tréninku jsou kratší. Navíc tak u aktivních sportovců narůstá motivace a nadšení z této sportovní disciplíny.

U všech běžkařů na lyžích z naší oblasti a také mimo ni zvyšuje zlepšené zásobování sněhem díky technickému zasněžování jistě také radost z jejich koníčku. Obzvláště v období vánočních školních prázdnin zaručuje dodatečná vrstva sněhu, pokud je potřebná, nerušené zimní radovánky pro velké i malé.

Z prodlouženého počtu zasněžených dní těží také ubytovací zařízení v našem regionu: v minulosti se ukázalo, že mnoho hostů, kteří si již rezervovali ubytování, svůj pobyt kvůli nedostatku sněhu opět odřekli. Díky aktivitám spolku pro místní podporu bude proto i v budoucnu docházet k oživení turismu.

Předsednictvo (nové volby dne 27. 1. 2017):  

1. předseda:  Kiener Frank
2. předseda:  Ackermann Andreas
3. předseda:  Schöberl Alfred
4. předseda:  Ziegler Matthias

1. pokladník:  Rosnitschek Reiner
2. pokladník:  Bauer August

Technický vedoucí:  Stefan Schnurrer

Zapisovatel:  Fiedler Justus

Předsednictvo 2017: (zleva doprava) Alfred Schöberl, Matthias Ziegler, Frank Kiener, Andreas Ackermann, August Bauer (chybí: Reiner Rosnitschek, Stefan Schnurrer, Justus Fiedler)
Předsednictvo 2017: (zleva doprava) Alfred Schöberl, Matthias Ziegler, Frank Kiener, Andreas Ackermann, August Bauer (chybí: Reiner Rosnitschek, Stefan Schnurrer, Justus Fiedler)

Staňte se členem

Spolek pro místní podporu musí vynaložit nesmírné úsilí pro to, aby naše zařízení pro sport a využití volného času Silberhütte udržel technicky a organizačně vždy v nejlepším stavu a umožnil tak bezproblémový průběh akcí. Svým členstvím ve spolku podporujete naše snahy v rámci práce s dětmi a mládeží, stejně tak jako naše sportovní aktivity pro nejširší veřejnost. Naši členové za to získávají výhody, například při parkování, zapůjčení lyží a využití noční lyžařské běžecké trasy nebo laserové střelnice pro biatlon.

Roční členské příspěvky:

Členství 30 EUR
Členství s ročním parkovným 45 EUR
Rodinné členství pro děti do 16 let 60 EUR

Členskou žádost si můžete pohodlně stáhnout ve formátu PDF (v němčině). Zašlete ji z právních důvodů vyplněnou a podepsanou v originále poštou na adresu:

Förderkreis SLZ Silberhütte e.V.
Dorfstraße 1
D-95703 Plößberg


Tento web používá cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. Privacy Information