languageSelector_czczlanguageSelector_cz

Spolek pro místní podporu a jeho cíle

Výstavbu lyžařského běžeckého střediska Silberhütte podnítily v roce 1976 bavorské lesní závody Bayerischer Staatsforst v Řezně. Jednalo se o to, aby se nárůst běžeckého lyžování omezil na vybrané oblasti státních lesů. Patřičnou finanční pomoc poskytla Spolková republika Německo, svobodný stát Bavorsko, okresy Tirschenreuth a Neustadt, město Weiden, lyžařský svaz Horního Falcka a okolní obce. Potřebným komunálním zřizovatelem se stala tehdejší obec Hohenthan v čele s jejím starostou Adolfem Krausem. Obec zapojila i místní lyžařský klub Altglashütte, který měl dané zařízení organizovat a provozovat.

Komuna uzavřela se státními lesy uživatelskou smlouvu pro provoz lyžařských běžeckých tras, postavila potřebná parkoviště a upravila vedení plánovaných lyžařských běžeckých tras, zakoupila stroj na udržování tras a pro potřebné práce uvolnila obecního pracovníka v rozsahu 200 hodin ročně. Mimo to se starala o potřebné palivo a náhradní díly. V roce 1978 po zrušení obce Hohenthan převzalo zařízení město Bärnau.

Pro místní obyvatelstvo, spolky a školy má lyžařské běžecké středisko Silberhütte velmi velký význam. Rozsáhlé možnosti pro jeho další rozvoj poskytuje především turismus. Spolek pro místní podporu lyžařského běžeckého střediska Silberhütte byl založen v roce 1982, aby středisko Silberhütte finančně a organizačně podporoval.

Spolek svou iniciativou nejenže podpořil rozvoj přeshraniční turistiky, ale také dlouhodobě zlepšil možnosti pro sport a využití volného času obyvatelstva a škol v této oblasti. Jen konkurenceschopná nabídka zaručuje atraktivitu této oblasti pro přeshraniční turismus a jeho význam coby místního střediska pro sport a využití volného času. Zasněžovací zařízení, nová funkční budova a technický vozový park, přizpůsobený stávajícím podmínkám, splňují požadavky kladené na služby, které v dnešní době návštěvníci očekávají. Spolek plánuje celoroční využití stávajícího zařízení, aby vyčerpal turistický potenciál pohraniční horské oblasti. Vedle nynějších cykloturistických, turistických a lyžařských běžeckých tras se předpokládá také zřízení další nabídky ve formě bobové dráhy, zimního a letního biatlonu, střílení z luku, nordic walking a zábavné hřiště pro děti.

Pro sportovní výchovu je zdravotní aspekt a pedagogický význam běžeckého lyžování již dávno prokázán. Mnoho škol si proto pořídilo vybavení pro běh na lyžích. Navíc byl z iniciativy učitelů a s podporou příznivců zakoupen dostatečný počet lyžařského vybavení pro dvě školní třídy. Účelem je umožnit třídám z obou stran hranic, aby se zúčastnily lyžařského výcviku. Soutěže a lyžařské kurzy představují ideální doplnění běžného školního dne. Pohyb v překrásné zimní krajině seznamuje děti s přírodou a domácí krajinou.

Pro spolky zabývající se zimními sporty jsou výhody zasněžovací techniky zcela zřejmé: díky použití zasněžovacích děl jsou organizátoři v období s nízkými srážkami schopni plánovat s větší jistotou. Termíny sportovních soutěží lze lépe dodržovat, počet tréninkových jednotek na sněhu lépe kalkulovat a cesty na místo tréninku jsou kratší. Navíc tak u aktivních sportovců narůstá motivace a nadšení z této sportovní disciplíny.

U všech běžkařů na lyžích z naší oblasti a také mimo ni zvyšuje zlepšené zásobování sněhem díky technickému zasněžování jistě také radost z jejich koníčku. Obzvláště v období vánočních školních prázdnin zaručuje dodatečná vrstva sněhu, pokud je potřebná, nerušené zimní radovánky pro velké i malé.

Z prodlouženého počtu zasněžených dní těží také ubytovací zařízení v našem regionu: v minulosti se ukázalo, že mnoho hostů, kteří si již rezervovali ubytování, svůj pobyt kvůli nedostatku sněhu opět odřekli. Díky aktivitám spolku pro místní podporu bude proto i v budoucnu docházet k oživení turismu.

Předsednictvo ( nové volby dne 03.05.2019):

1. předseda: Kiener Frank
2. předseda: Ackermann Andreas
3. předseda: Schöberl Alfred
4. předseda: Ziegler Matthias

1. pokladník: Jürgen Mark
2. pokladník: Rudi Trummer

Technický vedoucí: Stefan Schnurrer

Zapisovatel: Manfred Göhl

Předsednictvo 2019: (v. l.) Manfred Göhl, Alfred Schöberl, Jürgen Mark, Andreas Ackermann, Rudi Trummer, Frank Kiener, Matthias Ziegler (es fehlt: Stefan Schnurrer)
Předsednictvo 2019: (v. l.) Manfred Göhl, Alfred Schöberl, Jürgen Mark, Andreas Ackermann, Rudi Trummer, Frank Kiener, Matthias Ziegler (es fehlt: Stefan Schnurrer)

Staňte se členem

Spolek pro místní podporu musí vynaložit nesmírné úsilí pro to, aby naše zařízení pro sport a využití volného času Silberhütte udržel technicky a organizačně vždy v nejlepším stavu a umožnil tak bezproblémový průběh akcí. Svým členstvím ve spolku podporujete naše snahy v rámci práce s dětmi a mládeží, stejně tak jako naše sportovní aktivity pro nejširší veřejnost. Naši členové za to získávají výhody, například při parkování, zapůjčení lyží a využití noční lyžařské běžecké trasy nebo laserové střelnice pro biatlon.

Roční členské příspěvky:

Členství 30 EUR
Členství s ročním parkovným 45 EUR
Rodinné členství pro děti do 16 let 60 EUR

Členskou žádost si můžete pohodlně stáhnout ve formátu PDF ( v němčině) . Zašlete ji z právních důvodů vyplněnou a podepsanou v originále poštou na adresu:

Förderkreis SLZ Silberhütte e.V.
Dorfstraße 1
D-95703 Plößberg


Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. Vimeo und Google Maps, die dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen

Notwendige Cookies werden immer geladen