languageSelector_czczlanguageSelector_cz

Aktuální počasí

Veškeré údaje o počasí, které se krátkodobě aktualizují, zde získáte z meteorologické stanice Silberhütte:

Wetterstation Silberhütte

Náš servisní telefon +49 9635/1322 vám poskytuje aktuální informace o sněhové struktuře běžeckých tratí.

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. Vimeo und Google Maps, die dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen

Notwendige Cookies werden immer geladen